Apie mus

Dabartis

Ikimokyklinio ugdymo įstaiga, įsikūrusi miesto centre, kasdien laukia vaikučių. Čia juos pasitinka vaikus ir savo darbą mylinčios pedagogės. Iš 18 pedagogų – 10 su aukštuoju universitetiniu pedagoginiu išsilavinimu, 8 – su aukštesniuoju ikimokykliniu išsilavinimu. Stipri komanda, gebanti ir norinti ieškoti naujovių, nuolat besimokanti, nestovinti vietoje, siekianti užsibrėžtų tikslų įgyvendinimo. Tikimės, kad nuolat atsinaujinantis darželis dar ne vienerius metus bus mažųjų zarasiečių antraisiais namais.

dabartis
darzelio_pastatas

Istorija

Istorija

Zarasų vaikų lopšelis-darželis „Lakštingala“ savo ugdomąją veiklą pradėjo 1968 metų rugsėjo 1 d. Tai buvo pirmoji ikimokyklinio ugdymo įstaiga rajone – tipinėse patalpose. Naujo darželio atidarymas – svarbus įvykis Zarasų gyvenime. 8 grupių darželis, turintis vandentiekį ir kanalizaciją, pirmame aukšte miegamieji, salė, didelis lauko aikštynas džiugino mažuosius miesto gyventojus.

Pirmoji lopšelio-darželio vedėja – Juzefa Šležienė, vyriausioji auklėtoja – Bronė Manelienė. Lopšeliui-darželiui vadovavo: Janina Stunžienė, Aldona Pratkelienė, Danutė Pitrėnienė, Marijona Andrijauskienė. Nuo 1986 metų darželiui vadovauja Irena Bagdanavičienė.

1991 metų gegužės mėn. prie lopšelio-darželio „Lakštingala“ prijungiamas darželis „Beriozka“.

1993 metais rugsėjo mėnesį  prie lopšelio-darželio „Lakštingala“ prijungiamas lopšelis-darželis „Vyturėlis“ .

2005 metais prie Zarasų vaikų lopšelio-darželio „Lakštingala“ prijungiami Suvieko ir Turmanto vaikų lopšeliai-darželiai, kurie dabar vadinami lopšelio- darželio „Lakštingala“ Suvieko ir Turmanto ikimokyklinio ugdymo skyriais.

2009 metais prie Zarasų vaikų lopšelio-darželio „Lakštingala“ prijungus Zarasų rajono Magučių ugdymo centrą, keičiamas pavadinimas į Zarasų mokyklą-darželį „Lakštingalą“, o nuo 2012 metų – Zarasų „Lakštingalos” mokykla.

Vadovas

Direktorė Rasa Jurevičienė

Gyvenimo aprašymas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Girskienė

Gyvenimo aprašymas

IMG_7949