Bendradarbiavimas

Mokykla  bendradarbiauja su jos veikla susijusiais juridiniais ir fiziniais asmenimis (švietimo, sveikatos, vaikų teisių apsaugos institucijomis ir kt.).

Mokykla dalyvauja programose ir organizuoja bendrus renginius su: 
• Kitomis rajono ir respublikos ikimokyklinėmis įstaigomis; 
• Zarasų „Santarvės pradine mokykla“; 

• Zarasų profesine mokykla; 
• Zarasų socialinės globos namais; 
• Zarasų rajono savivaldybės viešąja biblioteka; 
• Zarasų krašto muziejumi; 
• Zarasų kultūros centru; 
• Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariatu; 
• Zarasų priešgaisrine apsaugos tarnyba;
• bei vietos bendruomene.