Teikiama pagalba

Vaikų saugumu ugdymo įstaigose rūpinasi vaiko gerovės komisija

ZARASŲ „LAKŠTINGALOS“ MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

ZARASŲ „LAKŠTINGALOS“ MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDĖTIS 2023-2024 M. M.

SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

PATYČIŲ PREVENCIJA ZARASŲ „LAKŠTINGALOS“ MOKYKLOJE

Ugdytinių, kurie lanko ugdymo įstaigą, kalbos ir komunikacijos sutrikimus įvertina mokykloje dirbantis logopedas.

LOGOPEDO PAGALBA

Logopedė Daina Borisevičienė

Pirmadienį 8.00-13.30

Antradienį 14.45-17.15

Trečiadienį 7.30-13.00; 14.45-17.15

Ketvirtadienį 11.00-13.30

Penktadienį 7.30-13.00

Logopedė Rasa Cibulskienė (Magučių ugdymo skyriuje)

Antradienį 10.00-13.00

Ketvirtadienį 10.00 – 15.00

PSICHOLOGO PAGALBA

Psichologė Aistė Lingienė

Antradienį 8.00-10.00

Ketvirtadienį 8.00 – 10.00

Penktadienį 8.00 – 13.00 (Magučių ugdymo skyriuje)

SPECIALIOJO PEDAGOGO PAGALBA

Specialioji pedagogė Jolanta Damaškienė

Pirmadienį 8.10-8.40; 12.40-13.45

Antradienį, trečiadienį 8.10-9.40; 12.40-13.45

Ketvirtadienį 8.10-9.40; 13.20-13.50

Penktadienį 8.10-8.40, 12.40-13.10

SOCIALINIO PEDAGOGO PAGALBA

Socialinė pedagogė Viktorija Bagdanavičienė

Pirmadienį – ketvirtadienį 14.05-17.00

Jeigu nerimą kelia vaiko ugdymosi, elgesio problemos, kreipkitės į savo mokyklos vaiko gerovės komisijų specialistus bei pedagoginės psichologinės tarnybos specialistus. Jie visuomet pasirengę JUMS padėti.

Zarasų Švietimo pagalbos tarnyba Savanorių g. 1, Zarasai, LT-32110
tel.: (8 385) 51785 www.sczarasai.lt el.p.: pedag.centras@zarasai.ltppt@zarasai.lt