Finansinės ataskaitos

2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. biudžeto vykdymo ataskaitos

2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. biudžeto vykdymo ataskaitos

2020 m. pirmojo ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita

2020 m. pirmojo ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2020 m. antrojo ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita

2020 m. antrojo ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2020 m. biudžeto vykdymo ataskaitos

2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m. pirmojo ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita

2021 m. pirmojo ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2021 m. antrojo ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita

2021 m. antrojo ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2021 m. trečiojo ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2021 m. trečiojo ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita

2021 m. biudžeto vykdymo ataskaitos

2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2022 m. pirmojo ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita

2022 m. pirmojo ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2022 m. antrojo ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita

2022 m. antrojo ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2022 m. trečiojo ketvirčio biudžeto vykdymo atskaitai

2022 m. trečiojo ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2022 m. biudžeto vykdymo ataskaitos

2022 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2023 m. pirmojo ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita

2023 m. pirmojo ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2023 m. antrojo ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita

2023 m. antrojo ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2023 m. trečiojo ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita

2023 m. trečiojo ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2023 m. ketvirtojo ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita

2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2024 m. I-ojo ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita

2024 m. I-ojo ketvirčio finansinės būklės ataskaita