Istorija

Zarasų vaikų lopšelis-darželis „Lakštingala“ savo ugdomąją veiklą pradėjo 1968 metų rugsėjo 1 d. Tai buvo pirmoji ikimokyklinio ugdymo įstaiga rajone – tipinėse patalpose. Naujo darželio atidarymas – svarbus įvykis Zarasų gyvenime. 8 grupių darželis, turintis vandentiekį ir kanalizaciją, pirmame aukšte miegamieji, salė, didelis lauko aikštynas džiugino mažuosius miesto gyventojus.

Pirmoji lopšelio-darželio vedėja – Juzefa Šležienė, vyriausioji auklėtoja – Bronė Manelienė. Lopšeliui-darželiui vadovavo: Janina Stunžienė, Aldona Pratkelienė, Danutė Pitrėnienė, Marijona Andrijauskienė, nuo 1986 m. iki 2018 m. rugpjūčio 31 d. Irena Bagdanavičienė. Nuo 2020 metų darželiui vadovauja Rasa Jurevičienė.

1991 metų gegužės mėn. prie lopšelio-darželio „Lakštingala“ prijungiamas darželis „Beriozka“.

1993 metais rugsėjo mėnesį prie lopšelio-darželio „Lakštingala“ prijungiamas lopšelis-darželis „Vyturėlis“ .

2005 metais prie Zarasų vaikų lopšelio-darželio „Lakštingala“ prijungiami Suvieko ir Turmanto vaikų lopšeliai-darželiai, kurie dabar vadinami lopšelio- darželio „Lakštingala“ Suvieko ir Turmanto ikimokyklinio ugdymo skyriais.

2009 metais prie Zarasų vaikų lopšelio-darželio „Lakštingala“ prijungus Zarasų rajono Magučių ugdymo centrą, keičiamas pavadinimas į Zarasų mokyklą-darželį „Lakštingalą“, o nuo 2012 metų – Zarasų „Lakštingalos“ mokykla.