Paslaugų kainoraštis

Ugdymo mokestisVisiems ugdytiniamsEur8,45/mėn
Maitinimo mokestisVaikams iki 3 metųEur2,16/per dieną
Maitinimo mokestisVaikams nuo 3 metųEur2,46/per dieną

Mokesčių lengvatos:

Mokesčių lengvatos:

Atlyginimas už vaiko maitinimą nemokamas, kai  vaikas nelanko ugdymo įstaigos:

1) dėl ligos;

2).nėštumo ir gimdymo, tėvystės, vaiko priežiūros, tėvų (globėjų) kasmetinių, nemokamų ar mokymosi atostogų metu;

3) šeimoje esančių mokyklinio amžiaus vaikų atostogų metu;

4) tėvų (globėjų) ne darbo dienomis (jeigu tėvai (globėjai) dirba pagal kintantį darbo grafiką);

5) nelaimių šeimoje metu (artimųjų mirtis ir pan.), ne ilgiau kaip 3 dienas;

6) ugdymo įstaigoje paskelbto karantino metu;

7) dėl ekstremalių įvykių ar esant 20 lapsnių šalčio ir žemesnei oro temperatūrai;

8) papildomos poilsio dienos metu, kuri suteikiama tėvams (globėjams), auginantiems du vaikus iki dvylikos metų Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.