Testimonial 2

„Lakštingalos“ mokyklėlėje labai šilta aplinka ir nuoširdūs darbuotojai. Mūsų vaikas susidraugavo ne tik su auklėtojomis, bet ir direktore, meistriuku. Labai miela iš vaiko lūpų girdėti pasakojant apie Rasytę (taip vadina direktorę), dėdę Valentą (taip vadina meistriuką). Auklėtoją ir Rasytę net planuoja kvieti į savo gimtadienio šventę. Ačiū Jums už draugystę!